İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi Görevleri

Ön mali kontrol görevini yerine getirmek,

Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye

ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

Görevle ilgili olarak mevzuata uygun olmayan iş ve işlemlerle ilgili birim

amirine ve evrak sahibi birimlere gerekli bilgileri vermek,

Kadro dağılım cetvellerinin kontrolünü yapmak,

Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Personel Listesi
İletişim

Telefon:      0 (252) 211 12 66

 

Faks:          0 (252) 211 12 72

 

E-Mail:       sgdb@mu.edu.tr

 

Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi:   muhasebe@mu.edu.tr

 

Bütçe ve Performans Programı Birimi:   butce@mu.edu.tr

 

İç Kontrol Birimi:   ickontrol@mu.edu.tr

 

Maaş Tahakkuk Birimi:   maas@mu.edu.tr

 

Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi:   strateji@mu.edu.tr

 

Adres:          Muğla Sıtkı Koçman

                     Üniversitesi Strateji

                     Geliştirme Daire Başkanlığı

                     Rektörlük Binası 2. kat

                     48000 Kötekli / MUĞLA

 

 

 

 

Yukarı Çık