Kanunlar

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve ekleri için tıklayınız.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu için tıklayınız.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu için tıklayınız.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu için tıklayınız.

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu için tıklayınız.

6245 Sayılı Harcırah Kanunu için tıklayınız.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu için tıklayınız.

2489 Sayılı Kefalet Kanunu için tıklayınız.

 

 

 

Personel Listesi
İletişim

Telefon:      0 (252) 211 12 66

 

Faks:          0 (252) 211 12 72

 

E-Mail:       sgdb@mu.edu.tr

 

Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi:   muhasebe@mu.edu.tr

 

Bütçe ve Performans Programı Birimi:   butce@mu.edu.tr

 

İç Kontrol Birimi:   ickontrol@mu.edu.tr

 

Maaş Tahakkuk Birimi:   maas@mu.edu.tr

 

Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi:   strateji@mu.edu.tr

 

Adres:          Muğla Sıtkı Koçman

                     Üniversitesi Strateji

                     Geliştirme Daire Başkanlığı

                     Rektörlük Binası 2. kat

                     48000 Kötekli / MUĞLA

 

 

 

 

Yukarı Çık