Maaş Tahakkuk Birimi Görevleri

Daire Başkanlıkları ve Bölüm Başkanlıklarının maaşlarını yapmak,

Tüm harcama birimlerinin maaş kontrollerini yapmak,

Tüm harcama birimlerinin ekders, sınav, ve fazla mesailerinin ekders programına girişini yapmak,

Bölüm Başkanlıkları ve Özel Kalem personelinin yolluklarının yapılması,

2547 Sayılı kanunun 33. maddesi gereğince yurtdışına gönderilen akademik personelin yurtdışı burs ve diğer öğrenim giderlerinin tahakkuk işlemlerini yapmak,

Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatların "Maaş ve Yük Hesabı" modülüne giriş işlemlerini yapmak,

Mali konularda daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Personel Listesi
İletişim

Telefon:      0 (252) 211 12 66

 

Faks:          0 (252) 211 12 72

 

E-Mail:       sgdb@mu.edu.tr

 

Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi:   muhasebe@mu.edu.tr

 

Bütçe ve Performans Programı Birimi:   butce@mu.edu.tr

 

İç Kontrol Birimi:   ickontrol@mu.edu.tr

 

Maaş Tahakkuk Birimi:   maas@mu.edu.tr

 

Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi:   strateji@mu.edu.tr

 

Adres:          Muğla Sıtkı Koçman

                     Üniversitesi Strateji

                     Geliştirme Daire Başkanlığı

                     Rektörlük Binası 2. kat

                     48000 Kötekli / MUĞLA

 

 

 

 

Yukarı Çık