Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Görevleri

Genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek,

Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakları, ilgili mevzuatına göre tahsil etmek,

Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek,

Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere

 vermek veya göndermek,

Bütçe kesin hesabını hazırlamak,

Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,

Mali istatistikleri hazırlamak,

Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve 

harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Personel Listesi
İletişim

Telefon:      0 (252) 211 12 66

 

Faks:          0 (252) 211 12 72

 

E-Mail:       sgdb@mu.edu.tr

 

Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi:   muhasebe@mu.edu.tr

 

Bütçe ve Performans Programı Birimi:   butce@mu.edu.tr

 

İç Kontrol Birimi:   ickontrol@mu.edu.tr

 

Maaş Tahakkuk Birimi:   maas@mu.edu.tr

 

Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi:   strateji@mu.edu.tr

 

Adres:          Muğla Sıtkı Koçman

                     Üniversitesi Strateji

                     Geliştirme Daire Başkanlığı

                     Rektörlük Binası 2. kat

                     48000 Kötekli / MUĞLA

 

 

 

 

Yukarı Çık