Yönetmelikler

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği için tıklayınız.

Taşınır Mal Yönetmeliği için tıklayınız.

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik için tıklayınız.

Kamu İdarelerinde Stratejik Planmaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

 

 

Personel Listesi
İletişim

Telefon:      0 (252) 211 12 66

 

Faks:          0 (252) 211 12 72

 

E-Mail:       sgdb@mu.edu.tr

 

Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi:   muhasebe@mu.edu.tr

 

Bütçe ve Performans Programı Birimi:   butce@mu.edu.tr

 

İç Kontrol Birimi:   ickontrol@mu.edu.tr

 

Maaş Tahakkuk Birimi:   maas@mu.edu.tr

 

Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi:   strateji@mu.edu.tr

 

Adres:          Muğla Sıtkı Koçman

                     Üniversitesi Strateji

                     Geliştirme Daire Başkanlığı

                     Rektörlük Binası 2. kat

                     48000 Kötekli / MUĞLA

 

 

 

 

Yukarı Çık